Wypoczywasz  nad Zalewem Koronowskim lub w Borach Tucholskich i szukasz pomysłu na weekendową wycieczkę? Lubisz czynny wypoczynek połączony z interesującymi atrakcjami przyrodniczymi?

W miejscowości Cekcyn  na rynku zaczynają się i kończą (tworząc pętle) trzy szlaki rowerowe: żółty “Do piekiełka nad Brdą”o długości 25 km, czerwony“Gołąbkowy” o długości 38 km oraz czarny “Borowej Ciotki” o długości 50 km. Prowadzą one przez najważniejsze w okol

Szlak żółty prowadzi wśród figurek świętych nazywanych przez miejscową ludność „Bożymi mękami”. Największą atrakcją tego szlaku jest przełom rzeki Brdy w Świcie zwany „Uroczyskiem”. W tym miejscu rzeka Brda przybiera charakter rzeki górskiej. Jadąc w kierunku osady Piła-Młyn docieramy do pieszego Szlak Brdy, który zaprowadzi nas do uroczyska „Piekiełko”. Tutaj z koryta rzeki wynurzają się liczne głazy narzutowe. Skupisko tych głazów ze względu na trudności dla spływających Brdą nazwano „Piekiełkiem” i jest pomnikiem przyrody.

Szlak czerwony “Gołąbkowy” bogaty jest w atrakcje przyrodniczo-edukacyjne. W miejscowości Gołąbek dociera do  ścieżki Przyrodniczo-Dydaktycznej „Jelenia Wyspa”. Interesujące są tu torfowiska oraz zbiorowiska wodne i bagienne płynącej rzeki Stążki. Jadąc w kierunku Tucholi ukazuje się nam wejście do Parku Dendrologicznego „Nad Stążką”. Następnie przekraczamy most na Bielskiej Strudze i jedziemy wzdłuż rozległych łąk do dzielnicy łąkowej „Zielona Łąka” i „Bielska Struga” – są to dwa równoległe pasma łąk na piaskach sandrowych. W Nadleśnictwa Woziwoda można wejść na ścieżkę Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Z miejscowości Biała jedziemy do akweduktu w Fojutowie,  jest  to skrzyżowanie dróg wodnych Czerska Struga z Wielkim Kanałem Bydgoskim Brdy.

Szlak trzeci czarny zwany również szlakiem „Borowej Ciotki” prowadzi przez lasy gdzie jałowce rosną pośród okazałych sosen. Z daleka jałowce sprawiają wrażenie zaklętych postaci ludzkich, co kojarzy się ze starą borowiacką legendą o Borowej Ciotce i stąd wzięła się nazwa szlaku. Należy zwiedzić przyrodniczą perełkę na miarę europejską, tj. Rezerwat Przyrody „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” w Wierzchlesie. Jest to najstarszy rezerwat w Polsce i drugi pod tym względem w Europie. Dalej docieramy do miejscowości Lisiny, gdzie na skraju lasu zobaczymy „leje ziemne”, czyli pozostałości po wybuchach niemieckich rakiet V-1. W miejscowości Jelenia Góra znajdziemy rezerwat cisów noszący nazwę tej miejscowości. W Wielkim Gacnie spotkamy tablicę informującej o znajdujących się w lesie  pozostałościach ziemno-drewnianych  bunkrów  zgrupowania oddziału Armii Krajowej „Jedliny 102”

Każdy z tych trzech szlaków pozwala poznać nieco inne walory okolic Cekcyna. Ich forma w postaci pętli oraz zróżnicowana długość powoduje, że każdy może spośród nich wybrać coś dla siebie zależnie od ilości czasu i kondycji.

 

Opisy, mapy, dane GPS szlaków: