Bory Tucholskie to nie tylko lasy, sielskie wioski i kilometry szlaków pieszych i rowerowych. O nie! Wielu miłośników tych terenów kojarzy je przede wszystkim z kajakami.

  • Szlak Wdy– Wda zwana też Czarną Wodą jest lewym dopływem Wisły. Płynie przez Bory Tucholskie i Wysoczyznę Świecką, w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Wypływa z jez. Krążno. Przepływa przez jeziora m.in. Schodno, Radolne, Wdzydze, Żurskie, Gródek. Jest szlakiem bardzo malowniczym i atrakcyjnym krajoznawczo – łącznie 195 km.
  • Szlak Brdy Rzeka Brda jest najważniejszą obok Wdy arterią wodną Borów Tucholskich. Źródła znajdują się na zboczach polodowcowych wzniesień w środkowej części Pojezierza Bytowskiego, opodal Jeziora Smołowego, z którego wypływa jako niewielka struga. Łączna długość rzeki wynosi 238 km, a szlaku wodnego dostępnego dla kajakarzy zaledwie 5 km mniej, 2 czyli 233 km.

Oba szlaki są dobrze dostosowane do potrzeb kajakarzy. Wzdłuż nich funkcjonują stanice, punkty postojowe i pola namiotowe.