Polacy podróżujący do Rosji przez terytorium Białorusi, zobowiązani są do podsiadania wizy tranzytowej uprawniającej do przejazdu przez teren Republiki Białoruskiej. Jeśli odwiedzamy Mińsk lub inne białoruskie miasto w celach służbowych, turystycznych lub prywatnych, również musimy posiadać stosowny dokument, podobnie jak w przypadku podróży do Obwodu Kaliningradzkiego. Poznaj dostępne rodzaje wiz i zobacz, jak ubiegać się o wizę na Białoruś lub do Republiki Rosyjskiej.

Wiza na Białoruś

Z racji graniczenia z Polską, zarówno Białoruś, jak i Obwód Kaliningradzki to tereny często odwiedzane przez Polaków, zwłaszcza mieszkających w pobliżu wschodniej granicy. Część wyjeżdża, by odwiedzić rodzinę, inni podróżują w celach biznesowych lub chcą poznawać ciekawe zakątki za naszą wschodnią granicą. Aby swobodnie podróżować zarówno po terenie Białorusi, jak i Republiki Rosyjskiej, niezbędne jest posiadanie wizy umożliwiającej czasowy pobyt na terenie tych państw. Warto wiedzieć, że przepisy wizowe na terenie Kaliningradu są identyczne, jak w Rosji.

Aby uzyskać wizę na Białoruś, niezbędne jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku w Konsulacie Generalnym w Warszawie. Standardowy czas oczekiwania na wizę to 1 tydzień. Osoby, które chciałyby ten proces przyspieszyć, mogą skorzystać z opcji ekspresowej, w której to wiza do Białorusi zostanie przyznana nam już następnego dnia roboczego. W momencie składania wizy musimy okazać się paszportem ważnym minimum 90 dni, licząc od zakończenia terminu ważności wizy. Na Białoruś możemy uzyskać wizę:

  • tranzytową – jeśli docelowo podróżujemy przez Białoruś do Rosji,

  • turystyczną – jeśli nasz wyjazd ma charakter turystyczny,

  • biznesową – jadąc na Białoruś w interesach lub celach zawodowych,

  • prywatną – dla wszystkich tych, którzy jadą odwiedzić rodzinę.

Specjalne wizy otrzymują również kierowcy zawodowi poruszający się po terenie Białorusi.

Wizy do Rosji i Kaliningradu

Jeśli chodzi o wizy do Rosji, cała procedura przebiega bardzo podobnie. Wniosek wizowy składamy do Konsulatu Generalnego, jednak nie zawsze w Warszawie. W zależności od miejsca naszego zamieszkania udajemy się do konsulatu właściwego dla naszego województwa, tj. w Warszawie, Poznaniu Krakowie lub Gdańsku. Przy ubieganiu się o wizę musimy okazać ważny paszport oraz opłacone ubezpieczenie zdrowotne, pokrywające koszty leczenia. Jedynym uznawanym rodzajem zdjęcia wizowego jest fotografia kolorowa, przedstawiająca twarz na wprost na białym tle, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Czas oczekiwania jest standardowo dłuższy niż w przypadku wizy na Białoruś. Wiza do Kaliningradu lub na pozostałe terytorium Republiki Rosyjskiej będzie gotowa po 2 tygodniach, a w trybie przyspieszonympo 2 -3 dniach roboczych. Więcej informacji oraz pomoc w uzyskaniu wizy znajdziesz na www.serwiskonsularny.pl.

Materiał zewnętrzny