Pielgrzymów w Polsce szczególnie widać w sierpniu. Wtedy masowo wyruszają na Jasną Górę, by oddać cześć Matce Boskiej. To najbardziej znane sanktuarium przyciąga niezmiennie tysiące rodaków i obcokrajowców, którzy różnymi środkami próbują się do Częstochowy dostać. Najstarszy i najmodniejszy sposób to oczywiście piesza wyprawa, ale mamy do czynienia na przykład z pielgrzymkami rowerowymi czy motorowymi. Do zagranicznych miejsc kultu natomiast wybieramy się najczęściej autokarami lub samolotami.

Pielgrzymowanie jako sens

Szacuje się, że co roku pielgrzymuje 7 milionów Polaków – to 20% chrześcijan wśród Europejczyków, którzy udają się do miejsc kultu. Pomimo bardzo zauważalnej laicyzacji kraju ten odsetek wcale nie maleje. Ma to niewątpliwie związek z potrzebą rozwijania duchowości, umacnianiem wiary i szukaniem takich wartości, które we współczesnym świecie są coraz mniej popularne. Pielgrzymki stają się pewnego rodzaju wymiarem religijności, ale swoistym rodzajem budowania wspólnoty. Większość pielgrzymek wiąże się z maskowym wyrażaniem kultu, choć oczywiście biura podróży często sprzedają wyjazdy w miejsca kultu dla klientów indywidualnych.

Najczęściej do Maryi

W Polsce mamy około 500 miejsc związanych z kultem religijnym, do których organizowane są pielgrzymki. Wśród tych najbardziej znanych jest wspomniana już Częstochowa, Licheń czy Gietrzwałd oraz cała sieć małych lokalnych klasztorów ważnych dla określonych społeczności. Z tych wszystkich miejsc aż 80% związanych jest z kultem Matki Boskiej, na drugim miejscu są kalwarie. Dzięki rozwojowi krakowskich Łagiewnik rośnie w siłę kult Bożego Miłosierdzia. Coraz bardziej również popularne są zagraniczne wyjazdy do miejsc świętych. Poza tak dobrze znanym Rzymem czy Ziemią Świętą Polacy coraz częściej podróżują do bardzo egzotycznych krajów. Taki wyjazd pozwala połączyć duchowe przeżycia z poznaniem kultury czy też zabytków danego regionu. Oferty obiór podróży coraz mocniej nastawione są na turystykę pielgrzymkową, ponieważ ona jako jedna z nielicznych cieszy się stałym i dość wysokim zainteresowaniem Polaków.

Pielgrzymują ludzie w różnym wieku, o różnych zawodach czy też zainteresowaniach. I choć intencje młodych i starszych, zdrowych i chorych są zupełnie różne, to cel jest jeden. Co roku na ważne dla duchowego rozwoju wyprawy wybiera się aż 15% Polaków i jest to ilość, której nie należy lekceważyć. To znaczy, że jest w nas ogromna potrzeba i manifestowania religijności, i doświadczenia kontaktu z Bogiem szczególnie za cenę zmęczenia fizycznego i szczerej modlitwy.

wpis partnerski