Ciekawostka hydrotechniczna w Karpaczu – półkolista zapora wodna, z pięcioma przelewami na Łomnicy. Zapora ma długość około 105 m. Zbudowana została z granitowych bloków na początku XX wieku.  Bezpośrednią przyczyną jej powstania była powódź z 1897 roku. Zadaniem zbiornika powyżej zapory jest gromadzenie nadmiaru wód opadowych, a także okruchów skalnych. Po koronie zapory na Łomnicy można spacerować.