Początkowo działalność Muzeum opierała się na handlu biżuterią i wyrobami z bursztynu, ale zupełnie obok od lat rozwijała się wielka pasja. Stopniowo kiełkowało marzenie o miejscu, w którym można będzie przekazać innym cząstkę magicznego, bursztynowego świata, fascynującego od tak długiego czasu. Dzisiaj właściciele zapraszają do Muzeum Bursztynu, owocu długotrwałych starań – miejsca wartego odwiedzenia na mapie Kołobrzegu.

W programie zwiedzania:

  • Bursztynowy las
  • Ciekawe okazy naturalne
  • Bryłki z inkluzjami owadów i roślin
  • Współczesny warsztat szlifierski
  • Przesiewanie bursztynu z piasku
  • Właściwości bursztynu i ich zastosowanie
  • Średniowieczny warsztat bursztynnika
  •  Wydobycie bursztynu dawniej i dziś
  • Niezwykłe eksponaty historyczne i współczesne
  • Projekcja filmu edukacyjnego o bursztynie

W ofercie znajduje się również wycieczka pojazdem Melex łącząca zwiedzanie miasta Kołobrzeg z odwiedzinami w Muzeum Bursztynu.

Muzeum jest czynne w miesiącach wrzesień – czerwiec od 10.00 do 18.00, a lipiec-sierpień od 10.00 do 20.00.

strona: www.muzeumbursztynu.kolobrzeg.pl, e-mail : mssunstone@gmail.com, telefony kontaktowe: 727 014 869, 607 063 355